Poistenie AVI INTERNATONAL

poistenie v zahranici avi international

ZDRAVOTNÉ A ÚRAZOVÉ POISTENIE

Nevyhnutnou súčasťou niektorých našich programov je aj zdravotné a úrazové poistenie. Zdravotná starostlivosť v zahraničí je mnohonásobne drahšia ako na Slovensku, preto je dôležité mať krytý chrbát silnou poisťovňou.

poistenie avi international s injoy agency

POISTNÉ KRYTIE

Toto poistenie odporúčame každému, kto hľadá komplexnú poistnú ochranu od silnej poisťovne za vynikajúcu cenu.

poistenie avi international

SADZBA

 • 0,91 €/deň pre pobyty v Európskej Únii
 • 1,64 €/deň pre pobyty v ostatných štátoch sveta
POISTENIE POKRÝVA

Poistné krytie v prípade zdravotného ošetrenia, alebo nehody

 • Zdravotné ošetrenie a starostlivosť – 1 000 000 € (neobmedzené krytie s limitom 1 000 000 € na jednu poistnú udalosť)

Cena za starostlivosť v prípade psychických, psychiatrických problémov:

 • 0 – 3 mesiace – nevzťahuje sa
 • 3 – 6 mesiacov – 300 €
 • 6 a viac mesiacov – 600 €

Cena za starostlivosť v prípade chiropraktických a fyzioterapeutických problémov:

 • 0 – 3 mesiace – 200 €
 • 3 – 6 mesiacov – 200 €
 • 6 a viac mesiacov – 400 €

Dentálne ošetrenie

Pohotovostné zubné ošetrenie v prípade infekcie zubov a ďasna

 • 0 – 3 mesiace – 200 €
 • 3 – 6 mesiacov – 400 €
 • 6 a viac mesiacov – 800 €

Zubné ošetrenie v prípade úrazu/za zub

 • 420 €

Dopravné náklady spojené so zdravotným ošetrením

 • ambulantné ošetrenie – 100 % krytie
 • hospitalizácia – 100 % krytie
 • prevoz pozostatkov – 100 % krytie
 • dopravné náklady pre 1 rodinného príslušníka + 3 dni hospitalizácie: 1400€
 • dopravné náklady pre 2 rodinných príslušníkov + 7 dni hospitalizácie: 2800€
 • náklady na ubytovanie pre 1 návštevníka počas hospitalizácie: 70 €/noc
 • náklady na ubytovanie pre 2 návštevníkov počas hospitalizácie: 105 €/noc

Núdzová doprava domov

 • Cestovné náklady v prípade nehody/ život ohrozujúcej choroby rodičov – 100 % krytie
 • Cestovné náklady spojené s návratom do hosťujúcej krajiny – 100 % krytie

Úmrtie následkom úrazu v zahraničí

 • 15 000 €

 Trvalé následky úrazu

 • 100 000 €

Disfigurement compensation

 • 17 000 €

Poistenie zodpovednosti /Liability Insurance

 • Zodpovednosť za škodu na zdraví – 1 000 000 € na jednu škodu
 • Zodpovednosť za škodu na majetku – 500 000 € na jednu škodu

Poistenie batožiny /Baggage Insurance

 • Krádež/škoda na osobnom majetku počas celého pobytu – 3 000 €
 • Maximálne krytie v prípade jednej cennosti – 350 €
 • Maximálne krytie na všetky cennosti – 700 €
 • Oneskorený príchod batožiny v prípade viac ako 24 hodín – 200 €/osoba
 • V prípade straty batožiny počas letu – 1000 €

Poistenie meškania o viac ako 24 hodín pri ceste do zahraničia

 • Osobné oneskorenie – od 77 do 420 €
 • Oneskorenie batožiny – 250 €

 Poistenie v prípade udalostí zavinených treťou stranou

 • Škoda na majetku – 500 000 €
 • Ublíženie na zdraví – 1 000 000 €
POISTENIE NEPOKRÝVA
 • klasické očné vyšetrenie, pokrýva očné ošetrenie súvisiace s infekciou v oku, ak nosíte dioptrické okuliare a sklá boli poškodené v prípade nehody, tak aj výmenu skiel
 • v prípade pracovného úrazu hradí všetky výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou zamestnávateľ v plnej výške

Pre viac info FAQ.

EMERGENCY SERVIS

24/7 Emergency Service

okrem operátora možno hovoriť aj s lekárom

KONTAKTY

 • +1-844-247-41-91 vrámci USA
 • +33 (0)9-69-32-10-83  mimo USA