ANGLICKO

Staré anglické príslovie hovorí Cestuje ďaleko, kto veľa vie. Ty ďaleko cestovať nemusíš, aby si veľa vedel. Študovať ako aj pracovať môžeš aj bližšie k Slovensku, napríklad v Anglicku.